Politiker ska ta ställning till Korrö

Upprustningen av Tingsryd kommuns turistmagnet, Korrö hantverksby, beräknas kosta över åtta miljoner kronor.

Korrö lockar varje år upp mot 80 000 besökare, enligt kommunens bedömning, och en satsning har diskuterats länge. Det gäller framför allt köket som i dag inte har tillstånd att hantera råvaror eller servera öl och vin.

Politikrna ska nu ta ställning till hur finansieringen ska se ut, det gäller bland annat EU-bidrag.

Korrör räknas som ett riksintresse med den unika bymiljön med anor från 1500-talet.

Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se