Brist på sågade trävaror

Det råder en mycket kraftig efterfrågan på sågade trävaror. Såväl inhemska som utländska kunder är ivriga att få köpa planker och bräder från sågverken som går på högtryck, men ändå inte hinner med allas önskemål.

Trots lagren av stormfällt virke råder det brist på sågade trävaror. Och det har redan börjat ställat till det för en del industrier.

På Lidnäs Trä-emballage säger Christian Maizug att företaget drabbas av leveransförseningar och det finns risk att man förlorar kunder på grund av svårigheterna att få tag i bräder.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se