Sjukresenärer får räkna med förseningar

Förseningar på upp mot en timme är något som sjukresenärer får räkna med.

Enligt Ove Lövqvist, som är planeringschef på landstinget, så är det rimligt med en sådan väntetid för att få verksamheten att fungera. Han menar att det krävs viss flexibilitet för att antalet sjukresebilar ska räcka till.

I nuläget finns det ingen möjlighet att korta ner väntetiden utan det är en ekonomisk fråga som det måste tas ställning till när nästa avtalsperiod inleds. 

nyheter.kronoberg@sr.se