Granbarkborrens skador på skogen dubbelt så stora än befarat

Angreppen av skadeinsekten granbarkborre på stående skog i södra Sverige är klart större än vad man befarade så sent som i somras. Det framgår av skogsstyrelsens kvartalsrapport kring övervakningen av insektsangrepp.

Södra skogsägarna har undan för undan fått räkna upp prognoserna för skogsskadorna i det område som drabbades av stormen Gudrun , säger Göran Örlander, skogsskötselchef:

- Skadorna är dubbelt så stora jämfört med vad vi befarade så sent som efter semestern, säger Örlander.

Orsaken är den varma sensommaren och hösten som gynnat granbarkborren.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se