Männen dominerar fullmäktige

Det är fortfarande fler kvinnor än män i länets åtta fullmäktige. Även om antalet kvinnliga ledamöter har ökat jämfört med förra valet, så domineras fullmäktigeplatserna av män.

Tingsryd och Växjö är de kommuner där antalet kvinnliga ledamöter minskat kraftigast. I Tingsryd finns det numera bara 16 kvinnliga ledamöter av totalt 41, och i Växjö är siffran 26 av 61.

Älmhult är den kommun där fördelningen är bäst, hälften av ledamöterna är kvinnor. Ljungby, Markaryd, Lessebo och Uppvidinge har allihopa blivit mer jämnt fördelade, mellan 1 och 3 fler kvinnor har tagit plats i fullmäktige.

Även i Alvesta ökar andelen kvinnor, men man är ändå den kommun som har den sämsta fördelningen, knappt en tredjedel av ledamöterna är kvinnor.

nyheter.kronoberg@sr.se