Länets miljömål nästan omöjliga att nå

Hälften av de mål för Kronobergs läns framtida miljö som länsstyrelsen ställt upp kommer att bli mycket svåra att nå. Det visar en ny rapport från länsstyrelsen som blivit klar i dagarna.

Det handlar bland annat om miljömålen frisk luft, giftfri miljö, levande skogar, ingen övergödning och målet om minskad klimatpåverkan.

De mål som som länsstyrelsen bedömer det realisiskt att nå handlar bland annat om ett rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se