Hyrläkare dyrare än väntat

Kostnaderna för hyrläkare blir allt större. I år har kostnaderna ökat med över 40 procent, jämfört med samma period i fjol.

Trots det har landstinget haft en ambition att minska anlitandet av hyrläkare som är anställda av externa bolag.

Men landstingsdirektör Sture Andersson medger att det är något som är svårt att uppnå även dom kommande åren.

I augusti i år hade landstinget lagt 14 miljoner kronor på hyrläkare, budegeten för hela året är lagd på 1 miljon kronor.

- Vi är helt enkelt tvingade att anlita hyrläkare, säger Sture Andersson, landstingsdirektör.

En hyrläkare är en läkare som tas in i verksamheten från ett externt bolag och dom är betydligt dyrare är den ordinarie personalen. Därför har den politiska ambitionen varit att antalet hyrläkare i år skulle bli färre. Men så har det inte blivit.

I augusti i år hade landstinget lagt 14 miljoner kronor på hyrläkare, det är en ökning med närmare 42 procent jämfört med samma period i fjol. Och att noter är att budgeten för hela 2006 är 1 miljon - man har alltså redan nu gjort av med 13 miljoner mer.

- Vi hade ett val mellan att dra över budget eller att inte erbjuda medborgarna vård, säger landstingsdirektör Andersson.

Förklaringen till varför det behövs hyrläkare är den stora läkarbrist som finns i Sverige. Man är alltså tvungen att ta in hyrläkare för att klara verksamheten. Och i år hade man alltså en ambition om att minska dom här läkarna, det gick inte.

Och det kommer inte gå dom närmaste åren heller om man får tro landstingsdirektör Sture Andersson.

- Jag har svårt att se dra ner på kostnaderna de närmaste åren, avslutar han.

nyheter.kronoberg@sr.se