Böter för skogsägare som inte sköter sig

Skogsägare som inte sköter sin skog, ska kunna bötfällas precis som fortkörare i trafiken. Det föreslås i en utvärdering av den tolv år gamla skogsvårdslagen. Landshövdingen i Jämtland, Maggie Mikaelsson, överlämnat utredningen till regeringen idag och hon vill ha snabbare bötesstraff.

Avvecklingen av regler för hur skogen ska skötas har enligt Maggie Mikaelsson lett till att många oseriösa skogsägare kunnat komma undan sitt ansvar. Hon ger också exempel på vilka förseelser som ska kunna ge böter.

- Det kan vara att man inte anmält en avverkning, trots att man avverkat skog.

Maggie Mikaelsson vill också återinföra obligatoriska skogsbruksplaner. Nu finns en skogs- och miljöredovisning för skogsägarna men med bättre teknik ska myndigheterna lättare kunna kontrollera skogsbruksplanerna på ett bättre sätt. Utredaren kan också tänka sig vissa former av lättnader för de som verkligen sköter sin skogsplanering, och det ska vara Skogsstyrelsen som ska jaga de som inte sköter sin skog.

Bert Augustsson
bert.augustsson@sr.se
Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se