Sven Lindgren ska utveckla godstrafiken i Småland

Landshövdingen i Kalmar län, Sven Lindgren, har utsetts till ordförande i det nystartade Regionala Godstransportrådet i Småland.

Regionala Godstransportrådet arbetar för att smålandsregionen ska få de kompletteringar och förbättringar som behövs när det gäller godstransporter.

Rådet ska bland annat fungera som en länk mellan företag och myndigheter. Det kommer att ske genom samarbete mellan bland annat näringslivet i Småland, Transportindustriförbundet, Sveriges Hamnar, Luftfartsverket, Vägverket och Banverket representerade.

nyheter.kronoberg@sr.se