Indragen a-kassa efter examen

Den nya regeringen har bestämt sig för att ta bort det så kallade studerandevillkoret, det som gör att en student kan få a-kassa om han eller hon blir arbetslös efter examen.

Förra året var det 38 000 studenter som utnyttjade det här. Studenter som inte får något arbete efter studierna på universitetet kan istället komma att få gå till socialen för att få pengar. I dag kan en student få lägsta ersättningen 320 kronor av a-kassan efter 90 dagar om man har varit arbetssökande på arbetsförmedlingen, trots att man inte har varit med i a- kassan tidigare.

Lars-Peter Hielle