Rökförbud för kommunanställda i Alvesta

Vid årsskiftet införs rökförbud för alla kommunanställda på alla kommunala arbetsplatser i Alvesta. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om.

De som bryter mot förbudet kallas in till närmaste chef för ett samtal.

Men om en anställd bryter mot förbudet flertalet gånger kan de bli tal om uppsägning på grund av misskötsel, säger moderaten Mats Johnsson som varit med och fattat beslutet.

Förbudet gäller för alla kommunalt anställda, men särskilt för dem som arbetar inom vården och skolan.

Brit Israelsson, ombud för Kommunal Kronoberg ställer sig frågande till beslutet och anser inte att ett brott mot rökförbudet kan anses vara grund för uppsägning.

nyheter.kronoberg@sr.se