Polisutbildning kan utökas

Polisutbildningen i Växjö kan komma att utökas med över 70 nya platser.

Det tycker dom ansvariga på universitetet, som ett svar till den borgerliga alliansens rättsgrupp som nu ser över möjligheterna att utöka antalet polisstudenter med totalt 300 elever per år i landet.

Utbildningen i Umeå ska utökas med knappt 50 platser och i Solna ska dom övriga 180 nya platserna inträttas.

Kostnaden beräknas till 45 miljoner kronor.

Sammanlagt vill den borgerliga alliansen utbilda 800 nya poliser varje år.