Polisutbildningen i Växjö kan fördubblas

Antalet platser vid polishögskolan i Växjö kan komma att fördubblas. Den kraftiga ökningen av antalet platser kan ske redan nästa år för att möta regeringens krav på fler poliser.

Rikspolisstyrelsen vill ha fler polisstudenter från och med hösten nästa år. Sammanlagt ska 300 nya poliser utbildas per termin vid de tre polishögskolorna i landet. Detta görs för att svara upp till den borgerliga alliansens mål att antalet poliser ska öka med knappt 3000 till 20 000 om fyra år.

Men Betty Rohdin, prefekten för polisutbildningen i Växjö, är kritisk mot den snabba utökningen.

- En 50 procentig ökning är mycket. Framförallt handlar det om personalsidan, vi tar redan nu många duktiga och kunniga poliser från polismyndigheten. Det är bland annat svårt att rekrytera jurister. Vi måste också hitta nya pedagogiska former för att undervisa, säger Betty Rohdin.

Bert Augustsson
bert.augustsson@sr.se