Nu ska skadorna minskas

Nu försöker arbetsmiljöverket minska skadorna hos sågverksarbetarna. Säkerheten har hittills fått komma i andra hand i sågverken, anser arbetsmiljöverket.
Sågverksarbetarna är en yrkesgrupp som drabbats hårt av skador och sjukskrivningar. Bland maskinerna i den bullriga och dammiga miljön är klämskador och skärskador några av problemen. Nu ska säkerhetstänkandet och omsorgen om arbetsmiljön in redan från början när nya sågar byggs. Det säger Weine Andersson på arbetsmiljöverket som deltar i en riksomfattande satsning på att förbättra arbetsmiljön i landets sågverk.