Avskräckande tag mot droger

Många unga som riskerar att hamna i drogmissbruk kan avskräckas i ett tidigt stadium. Det menar konsulten Björn Skånberg som ska hjälpa myndigheterna i Lycksele att effektivt jobba förebyggande.

- Gör det riktigt svårt och besvärligt för ungdomar att använda knark, det sprider sig fort. Då kommer inte andra att prova för det avskräcker. Det är den förebyggande delen i det hela, säger Skånberg.

Björn Skånberg arbetar som konsult för socialtjänsten i Lycksele, åtminstone fram till årsskiftet, för att hjälpa till att organisera upp missbruksvården. En del i det arbetet är alltså att bli effektivare i det förebyggande arbetet. Det finns redan bra kunskap i kommunen, tycker Skånberg, men problemet är att den kunskapen idag är alltför spridd. För att komma åt det kommer det också att bildas en särskild beroende-enhet inom socialtjänsten.