Sparkrav på Vägverket region Norr

Vägverket Region Norr, alltså Västerbotten och Norrbottens län, måste spara.

Under fem år ska Vägverket Region Norr minska kostnaderna med 20 miljoner kronor.

Besparingsåtgärderna handlar om att effektivisera halkbekämpning, snöröjning, röjning, vägutrustning och mycket mer.

- Listan på sparförslag är lång. Och att det gäller att vara kreativ och söka besparingsmöjligheter utan att äventyra säkerheten för trafikanterna, säger Helena Eriksson, chef avdelningen Vägunderhåll.