Gamla tvingas vänta på boende

Hälften av kommunerna i länet riskerar böter för att de låter äldre vänta för länge på en plats i äldreboende. Efter en lagändring i somras måste kommunerna redovisa hur många hur många som köat mer än tre månader.

Den här lagen omfattar egentligen alla, både unga och gamla som via beslut enligt socialtjänstlagen är berättigade till någon form av kommunal bostad eller hjälp. Kommunenerna har själva fått redovisa hur många äldre som efter så kallat biståndsbeslut fått vänta mer än tre månader

Det kan då handla både om boende och tex dagverksamhet. Totalt handlar det om 53 personer i länet i åtta kommuner som inte fått plats inom äldreboende, kortidsboende eller dagverksamhet. Fördelade på följande vis:

31 beslut om särskilt boende

1 kortidsboende

21 beslut om dagverksamhet.

Fördelat på kommunerna:

Bjurholm 1

Lycksele 10

Robertsfors 1

Skellefteå 5

Umeå 13

Sävar 4 = 17

Vindeln 4

Vännäs 14

Åsele 1

Nordmaling och Norsjö har inte svarat än, och övriga kommuner har inga äldre som väntat mer än tre månader. Det skriver Dagens Samhälle.