Höghus på Söder närmare byggstart

Höghuset vid brofästet på Söder i Skellefteå kommer allt närmare byggstart. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå har godkänt ett avtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå har godkänt avtalet med det företag som vill exploatera kvarteret Nipan.

Dessutom handlägger just nu plan och byggkontoret en bygglovsansökan från företaget som planerar att bygga sjuvåningshuset, som ska ha en putsat fasad med mycket glaspartier.