Läkare missade allvarlig cancer

Socialstyrelsen kritiserar en läkare vid kvinnokliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Läkaren på Kvinnokliniken i Umeå gjorde en felaktig tolkning av ett provsvar. Det ledde till att behandlingen av en allvarlig cancerdiagnos försenades i sex månader.

Provsvaret visade på allvarlig cancerförändring hos en kvinna.

Läkaren förklarar att hans felaktiga bedömning berodde på hög arbetsbelastning. Av okänd anledning följdes inte heller de normala rutinerna, det vill säga att provsvaret bedöms av mottagningens medicinskt ansvarige läkare för att därefter överlämnas till patientansvarig läkare.

Den ansvarige läkaren kan inte undgå kritik för sitt misstag konstaterar Socialstyrelsen.