Beslut om kulturchef dröjer

Inte heller efter rekryteringsgruppens sammanträde idag kunde man komma fram till vem som ska föreslås som ny kulturchef i Umeå.
Enligt gruppens ordförande socialdemokraten Marie-Louise Rönnmark är gruppen mycket långt framme i sitt arbete, men ännu saknas de sista detaljerna. Den tidigare kulturchefen Vladimir Oravsky fick lämna sin tjänst redan efter tre månader.