Inget beslut om företagsrekonstruktion

Tingsrätten i Örnsköldsvik kan inte göra någonting åt Kvarkenrederiet Botnia Links ansökan om företagsrekonstruktion.
Ansökan kom in igår, men ansökningsavgiften på 500 kronor betalades inte. Därför kan tingsrätten inte ta beslut. Men om avgiften betalas idag kan tingsrätten besluta i ärendet på måndag.