Bilder ska ge djupare Irak-kunskap

Om man vill veta mer om vad sker i Irak nu så kan man besöka Bildmuseet i Umeå. Där pågår utställningen Samtida arabisk bild: Irak. Utställningen inleddes igår med ett seminarium om det aktuella tillståndet i Irak. Syftet med utställningen är att fördjupa bilden och ge besökarna en större kunskap och förståelse inför det som pågår i Irak idag, det berättar Katarina Pier på Bildmuseet.