Första kvinnan tar över ordförandeklubban

I dag valdes socialdemokraten Ann Christin Westerlund till ny ordförande för Skellefteå kommunfullmäktige. Hon blir den första kvinnan på den posten.

- Jag kanske kan vara en förebild, säger Westerlund

Ann Kristin Westerlund har varit fullmäktiges vice ordförande under två mandatperioder, och hon blir nu Skellefteås första kvinna som ordförande i kommunfullmäktige.

- Alla andra säger att jag är den första kvinnan och har börjat tala om för mig att det är något speciellt. Så det är kanske något speciellt. Jag kanske kan vara en förebild för andra kvinnor och att de vågar ta för sig mer och komma fram mer. För det behövs, säger Westerlund.

I skellefteå har socialdemokraterna haft den politiska makten under mer än 60 år. Den kommande mandatperioden fick partiet återigen egen majoritet vilket innebär att de politiska besluten i praktiken redan är fattade innan kommunfullmäktiges sammanträden.

- Det kan tyckas lite tråkigt för åhörare kanske. Men det har ju varit en lång process innan, innan man kommit fram till det besutet, säger Westermark. 

Kommunfullmäktiges ordförande leder och planerar fullmäktiges sammanträden, och representerar kommunen på resor eller när det kommer officiella besök. Men Ann-Kristin Westerlund får knappast större politiskt inflytande.

- Makten ligger väl i att vara politiker. För som fullmäktigeordförande är jag mer den som fördelar ordet och lite mer opartisk just då i alla fall.

Är du en politisk doldis hittills?

- Alla säger ju det, så då måste det väl vara så, säger Westerlund och skrattar.