Regeringen lovar satsning på design

En ny magisterutbildning i industriell design ska utvecklas i samarbete mellan Designhögskolan vid Umeå Universitet, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, och näringslivet. Det föreslog regeringen i lördags.
En ny magisterutbildning i industriell design ska utvecklas i samarbete mellan Designhögskolan vid Umeå Universitet, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, och näringslivet. Det föreslog regeringen igår (lördag). Tanken är att utbildningen ska delas upp i två linjer, en för fordonsdesign och en för IT- och telekommunikation. Regeringen räknar med att utbildningen för fordonsdesign kan starta hösten 2004 och den andra linjen hösten 2005. Inledningsvis tror Östros på 30 studerande per år på varje linje. Kostnaden för att starta utbildningarna anger Östros till 20 miljoner kronor. Östros vill lägga förslagen till riksdagen redan i höstens budgetproposition, förutsatt att regeringen sitter kvar efter valet. 020810-1213