Risk för isbildning och brott på elnätet

De växlande temperaturerna mellan minus och plus den gångna dagarna gör att det finns risk för kabelbrott på elledningarna i kust och kustnära området.

Därför är Vattenfall ute och flyger helikopter för att kontrollera ellnätet mellan Vindeln och Hällnäs idag så att man kan knacka bort den ispåväxt som uppstått.