Tillstånd för resa underkändes

De turkiska myndigheterna har underkänt resedokumenten för den grupp på fem miljöpartister som via Turkiet försöker nå Irak.
I gruppen ingår bland andra riksdagsmannen Jabar Amin från Umeå. - Säkerhetspoliser har förföljt oss och bevakar varje steg vi tar, berättar han. Gruppen hade tillstånd för genomresa från turkiska ambassaden i Stockholm och dessutom irakiska inresevisa, men stoppades ändå av den turkiska säkerhetspolisen, som kräver nya instruktioner från turkiska UD för att låta gruppen passera gränsen. Miljöpartisterna vill för egna pengar och på eget bevåg ta sig in i den norra kurdiska delen av Irak för att studera situationen i landet.