Fjällbor och inlandsbor fetast i landet

Fjällbor och invånarna i Norrlands inland är fetast i landet. Nästan hälften av alla svenskar är överviktiga och åtta procent av de vuxna lider av fetma.
Allra värst är det alltså i Norrlands inland och i fjällen. Där lider ungefär 16 procent , dvs dubbelt så många, av fetma. Nu satsar landstinget i Västerbotten på att förebygga övervikt. Målgruppen är framför allt barn som ligger i riskzonen. Bland annat har man satsat på ett läger för överviktiga barn i Tärnjafjällen. Här får barnen lära sig äta rätt och att motionera mer.