Walldorfskolan i Umeå hotas av vite

Walldorfskolan i Umeå får i dagarna ett vitesföreläggande från Skolverket eftersom skolan trots påminnelser inte lämnat in betygsuppgifter för de elever som slutade grundskolan eller gymnasiet i våras.
Det är ett fyrtiotal skolor runt om i landet som drabbas av ett liknande vitesföreläggande. Walldorfskolan är den enda i Västerbotten som inte skött sig. Inom tre veckor ska skolan ha lämnat in de efterfrågade uppgifterna. Har skolan inte gjort det riskerar den ett vite på mellan 10 000 och 15 000 kr.