Toxvården brister och skapar boproblem

Om avgiftning och stöd till socialt utslagna blev bättre skulle bostadsproblemen samtidigt bli lättare att lösa, säger Öppen gemenskaps Harry Gustafsson.

Det är inte Umeås brist på övergångsbostäder för hemlösa som är det enda problemet - utan bristen på avgiftning och stöd till missbrukare.

Det hävdar Öppen gemenskaps Harry Gustafsson med många års erfarenhet av att försöka skaffa boende och försöka stöjda hemlösa att klara boendet. Umeå kommuns svårigheter att hitta ytterligare för hemlösa skulle lösas med en tox som fungerar och stöd efter avgiftning, anser Harry Gustafsson.

Många av de som är missbrukare skulle med avgiftning, vård och stöd efteråt i boendet göra att de skulle kunna bo i vanliga boendemiljöer hävdar Harry Gustafsson.