Varning för linser på Internet

Det blir allt vanligare att unga människor köper kontaktlinser via Internet. Men det varnar optiker för, regelbunden kontroll av ögon och linser behövs.
I vissa fall är kontaktlinserna på Internet billigare, men man tar också en risk då man inte har regelbunden kontakt med sin optiker. Det säger kontaktlinsoptikern Mats Wedlund från Östersund. Optiker i Sverige har ett avtal med Socialstyrelsen om att hålla kontakt med kunderna och kontrollera deras linser. Det för att förebygga eventuella skador på ögonen, till exempel kan infektioner ge allvarliga följder. Det holländska företaget Lensbuddy är ett av de företag som säljer billiga kontaktlinser på Internet. Karl-Erik Eriksson jobbar där och menar att kunderna å andra sidan kan byta linser oftare eftersom de är billigare. Lensbuddy rekommenderar också sina kunder att göra regelbundna kontroller.