Utrikesministern skriver till Turkiet

Fem svenska miljöpartister har fortfarande inte släppts över gränsen mellan Turkiet och Irak. Nu får miljöpartisterna hjälp av utrikesministern.
Riksdagsmannen Jabar Amin från Umeå och hans partikollegor vädjade till utrikesminister Anna Lindh att hon skulle gripa in. Utrikesminister Anna Lindh nu skrivit till den turkiske utrikesministern och bett honom att skyndsamt ändra beslutet och se till att gruppen får resa vidare in i Irak. Enligt de turkiska myndigheterna är det ett förändrat säkerhetsläge som gör att svenskarna inte får resa över gränsen. Men vad den förändringen består i har varken miljöpartisterna eller svenska UD fått förklarat för sig.