Allergivaccin på väg

Ett vaccin mot en av våra stora folksjukdomar, allergi, håller på att utvecklas av ett forskarteam i Uppsala.
Vaccinet ska ta bort symptomen på våra vanligaste allergier, som till exempel pollen- , damm- och pälsallergi. Det kommer att behövas två till fyra doser per år, istället för att spruta antikroppar varannan, var tredje vecka, säger Professor Lars Hellman vid Biomedicinska centret i Uppsala. Ett färdigt vaccin skulle kunna finnas på marknaden 2005-2006 - om allt går väl.