Vinstmål för aktieägare tystas ner

Bolaget Törneskogen ansökte i våras hos Skolverket att få starta friskolor i Umeå nästa läsår. Nu har det framkommit att skolcheferna på friskolor, gemensamt enligt ett kontrakt, hålla tyst om företagets verkliga vinstmål som är 13%.
Vinstmålet är dubbelt så högt som det man uppger till personal och föräldrar. Nu ska skolorna var för sig skriva kontraken men med samma innehåll. - Ett pedagogiskt dilemma, det anser Stig Johansson, Vd för Törneskogen med verksamhet i 17 kommuner. Till personal och föräldrar skulle skolchefen säga att vinstmålet för skolan bara vara 5-7 %, hälften av det verkliga målet. Pengar som annars kunnat gå till barnens undervisning. Vd Stig Johansson säger att skolpengen, som är kommunala skattemedel, ska ge vinst till aktieägarna eftersom friskolor inte är en riskfri penningplacering. Ännu är det inte klart om Törneskogen kommer att starta veksamhet i Umeå eftersom Skolverket inte beslutat vilka skolor som får starta nästa läsår.