Invigning för återvinning av metall

En investering på 115 miljoner ska ge 15 personer jobb i Skelleftehamn. Den nya anläggningen ska ta hand om uttjänta metallföremål och elektronikvaror.
I dag invigs återvinningsföretaget Arvamets anläggning i Skelleftehamn där till exempel vitvaror från Gävle och norrut om hand. Investeringen har bland annat gett en stor metallkross som till och med kan användas till bilar. Företagets VD Lars Viklund berättar att man nu också har en förbehandlingsanläggning där man kan kontrollera material när det kommer in, vad gäller radioaktivitet och andra farligheter. Hamnbolaget har investerat 30 miljoner och Arvamet 85 miljoner, totalt hela 115 miljoner. Arvamet, som ägs av det finska företaget Kuusakoski och Boliden, har idag drygt 100 anställda vid sina 12 anläggningar i Sverige. I Skelleftehamn kommer ett 15-tal personer att arbeta.