Sänkt hastighet ger bättre säkerhet i Umeå

Att passera en huvudgata i Umeå är säkrare än i de flesta andra storstäder i Sverige. Det är de många sträckorna med sänkt hastighet som ger Umeå gott betyg.
Försäkringsbolaget Folksam har undersökt antalet säkra passager jämfört med obevakade övergångställen, och då har endast Borås och Linköping bättre statistik än Umeå. Ett säkert övergångställe är där man kan gå via tunnel eller bro. Eller där hastigheten är högst 30 kilometer i timmen. - Det här är en medveten satsning från kommunen sida och vi tänker fortsätta arbetet med att skapa en säkrare miljö för de oskyddade trafikanterna, säger Lennart Degerliden folkpartistisk vice ordförande i trafiknämnden.