Umeå kommun föreslås avbryta avtal med vårdbolag

Umeå kommun är inte nöjd med vårdbolaget Attendo Care och socialdirektör Ewa Klingfors föreslår att avtalet sägs upp, skriver VK och VF.

Missnöje med äldrevården finns både hos personalen och brukarna.

Företaget driver äldreboende och hemtjänst i de östra stadsdelarna. Det treåriga avtalet löper fram till sista november nästa år, och om kommunen inte vill förlänga det ska meddelas ett år i förväg.

Det beslutet föreslår alltså Klingfors att socialnämnden tar, skriver VK och VF idag.