Breddat gymnasieutbud i Lycksele

Det blir fyra nya gymnasieinriktningar i Lycksele nästa läsår. Det blir till exempel utbildning för gruvarbetare.

Inom byggprogrammet finns två av de nya inriktningarna gruvarbetare och anläggningsarbete. Dessutom blir det teknikprogram, med inriktningarna industridesign och it-design.

Kommunstyrelsen har godkänt utbildningsutbudet.

Men beslutet om gymnasieutbudet i Lycksele beror på om det verkligen, som planerat, blir ett riksdagsbeslut i december om att blåsa av gymnasiereformen.