Färre sökande till universitetsutbildningar

Antalet sökande till universiteten inför vårterminen 2007 tyder på en fortsatt minskning av antalet studerande också i år. Det visar en ny analys från Högskoleverket.

Nedgången i studenttalen beror bland annat på att antalet nybörjare har minskat.

Det är en nedgång som startade för flera år sedan. Framför allt är det antalet äldre studenter som börjar studera som har minskat efter den topp som kunde noteras läsåret 2002/03, konstaterar Högskoleverket.

I början av 2000-talet var det fler äldre nybörjare än vanligt genom det så kallade kunskapslyftet och det rekryteringsstöd som gjorde det möjligt för många att skaffa sig gymnasiekompetens och gå vidare till högskolestudier. De som på detta sätt fick en andra chans att skaffa sig högskoleutbildning är en grupp som successivt blir mindre; minskningen bland äldre nybörjare kan därför ses som en återgång till ett mer normalt läge.

Många går ut i arbetslivet

Samtidigt sker nu en stor avgång av examinerade från universitet och högskolor. Under de båda senaste läsåren har över 40 000 studenter tagit ut sin första examen vid universitet och högskolor.

- Det finns flera orsaker till att antalet studenter minskar, säger Stig Forneng, utredare på Högskoleverket. Nedgången i nybörjartalen börjar slå igenom samtidigt som en bättre arbetsmarknad innebär att många studenter som dröjt sig kvar i högskolan i väntan på jobb nu går ut i arbetslivet.