Botniabanan

Tågtrafiken får rejält lyft med Botniabanan

När väl Botniabanan står klar kommer tågtrafiken i Norrland att kunna växa rejält. Det menar Olle Tiderman projektledare för Norrtåg.

Norrtåg är en sammanslutning av kommuner, länstrafikbolag, länsstyrelser och landsting i de fem Norrlandslänen.

För länet handlar det om tågtrafik på fyra sträckor som Norrtåg tittar på. I första hand på Botniabanan, men även Norrtåg undersöker också möjligheter att kunna köra tåg på tvärbanan Storuman Hällnäs och att utöka trafiken mellan Umeå och Luleå. Dessutom planeras för trafik mellan Östersund och Umeå. Där skulle restiden nästan halveras från dagens sex timmar med buss, ner till tre och en halv timma med tåg.