Förhöjda halter arsenik i dricksvattnet i Västerbotten

Just nu kartlägger Sveriges geologiska undersökning, SGU, förekomsten av arsenik i enskilda brunnar i landet. Hittills har man tagit prover i 800 brunnar och funnit att mellan en och två procent av brunnarna innehåller halter av arsenik som ligger över gränsvärdet på tio mikrogram per liter.

Dricksvatten med förhöjda halter av arsenik kan innebära hälsorisker, det rapporterar Ekot idag.