Läkarplacering utomlands kringgår jourregler

Röntgenläkare som placeras på andra sidan jorden för att jobba dagtid när det är natt i Sverige kan vara ett sätt att för svenska sjukhus att komma ifrån dyr jourtjänstgöring samtidigt som läkarna slipper de påfrestande nattpassen.

Det är ett spanskt-svenskt företag som nu gör verklighet av en svensk idé, som ursprungligen kommer från röntgenläkaren Hampus Eklöf vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

- För mig så är det att få en bättre arbetsmiljö för läkarna. Jag tycker att det är synd att man ska ha folk som jobbar nattetid när det inte behövs, säger han

I Uppsala träffar inte röntgenläkarna sina patienter utan gör bedömningarna via dataskärmar. I vissa fall görs bedömningarna hemifrån läkarens bostad.

Förra året genomförde landstinget i Uppsala ett tvåveckorsförsök med en utsänd jourläkare i Australien på Hampus Eklöfs initiativ. Det blev mycket lyckat.

Nu gör ett spanskt-svenskt företag verklighet av den svenska idén och placerar röntgenläkare på andra sidan jorden.

Slipper ha läkare på natten Läkarna ska jobba mot sjukhus i Europa som då slipper ha egna röntgenläkare på natten.

Flera europeiska sjukhus och några svenska landsting, bland annat Västerbottens landsting, har nappat på idén med röntgenjourläkare på andra sidan jordklotet, inte minst eftersom EU:s arbetstidsregler kan göra det ännu dyrare och svårare med jourarbete på natten.

Men oavsett den förändringen ser Börje Morian, chef för röntgenverksamheten i Västerbotten stora fördelar.

- Den ena fördelen är arbetsmiljön. Det är lättare att arbeta på dagtid än nattetid. Den andra är att det är kostnadseffektivt att förlägga arbete på dagtid i Australien i stället för nattetid i Sverige, säger han till Ekot.