Intraprenad för funktionshindrade

Sex anställda i Skellefteås handikappomsorg vill jobba på egen hand i intraprenad.

6 anställda i Skellefteå som arbetar med daglig sysselsättning för människor med funktionshinder vill ta över i egen regi som intraprenad.

Socialnämnden i Skellefteå instämmer och tycker att det är ett bra projekt.

Det betyder att Utisam, som intraprenaden skall heta, får klartecken att utvecklas vidare. De sex medarbetarna ska ta över verksamheten med budgetram från kommunen och fortfarande formellt anställda, men utanför den vanliga organisationen.