Frivilligcentral för äldrestöd skapas i Skellefteå

Äldre skall kunna få stöd och sällskap genom frivilliga i en ny central som startas med Länsstyrelsens ekonomiska stöd.

Skellefteå kommun vill utveckla ett frivilligcentrum för stöd till äldre invånare. Det är ett projekt som får stöd av Länsstyrelsen och som skall utgöras av människor som har tid och möjlighet att hjälpa äldre som är ensamma, mindre rörliga eller av andra orsaker kan behöva hjälp och stöd.

En motsvarande frivilligcentral finns i Umeå sen ett antal år.