Nya förslag på fågelmarker

I kväll presenterar Banverket sitt nya förslag till kompensationsåtgärder för Botniabanans påverkan på rastande fåglar i Umeåälvens delta. Det förra förslaget om att anlägga en våtmark på Änget en dryg kilometer från flygplatsen fick tummen ner av Miljöverdomstolen.

Banverket har tagit fram förslag på två områden som ska göra det möjligt för flyttfåglarna att slippa bli störda av Botniabanan där den dras genom Umeälvens delta och slätter i ett Natura 2000-område.

De två områden som Banverket nu föreslår är dels ett 200 hektar stort område beläget mellan Degernäsvägen i norr till Stranden Lunnagrundet i söder, och dels 71 hektar intill Stöcke by vid före detta sjön Storavan och åkermarker intill. Syftet är att skapa betes- och åkerlandskap i anslutning till våtmark.

Dessutom har Banverket en plan B med ett par andra områden ifall miljödomstolen inte tycker att det första förslaget räcker till. Det handlar dels om Råmoren som ligger intill Stöcke by och så Täxtet som ligger söder om Degernäsvägen.

Banverket hoppas att miljödomstolen kan avgöra frågan under vintern och att bygget kan påbörjas till försommaren.