Ett upplyst Umeå visas upp

Idag blir det upplysning om hur upplysningen av Umeås gator bör utformas i framtiden. Ett antal gator i centrala Umeå får idag ny belysning för att åskådliggöra hur det kan se ut och klockan sex ikväll kommer det att ordnas visning för Umeåborna.

Carl Arnö gatuchef i Umeå säger att det handlar om att göra staden både vackrare och samtidigt tryggare. Att sätta upp nya gatlampor kostar omkring 10 000 kronor styck, men samtidigt kan energikostnaderna sänkas med två tredjedelar om nya lampor sätts och många gamla lampor har passerat bäst före datum.

I första hand kommer belysning att börja bytas längs med gatorna i centrala staden. Men kommunen ska också om några veckor starta ett projekt som ska ge bättre ljus på gång och cykelvägar och därmed göra dem tryggare säger Carl Arnö.