Badet i Eddahallen i Skellefteå byggs om

Badet i Skellefteås stora sporthall stängs för en ombyggnad som skall vara klar om ett och ett halvt år.

Direkt efter årskiftet stängs Eddahallens badavdelning i Skellefteå. Samtidigt startar en total renovering som beräknas vara klar mars 2008, och som är budgeterad till 85 miljoner kronor.

Renoveringen innebär att vattenytorna i stort sett fördubblats jämfört med tidigare, och fritidskontoret kalkylerar med att antalet besökare ska öka från c:a 170 tusen per år, till 250 tusen per år.

Under byggtiden hänvisas badgästerna till Örjanshallen i Skelleftehamn, eller till kommunens övriga badhus.