Luleå satsar mer men vinner inte ryktbarhet

Luleå satsar mer på kulturen men Umeå får berömmet. Kulturen i Luleå har för låg status anser kulturpolitikerna i Luleå. Ändå satsas mer pengar där.
Förra veckan tillsattes tjänsten som kulturchef i Umeå. Det blev Monica Sparby som fick jobbet. En av anledningarna till att hon tackade ja till erbjudandet var att Umeå har ett bra rykte som kulturstad. Men i Luleå söker man också kulturchef, men färre är intresserade av att söka jobbet som kulturchef. Och Luleås kulturnämnd klagar över vilken låg status kulturen i staden har. Ändå satsar Luleå mer pengar på kultur än man gör i Umeå. I Umeå har kulturförvaltningen 724 kronor per invånare till förfogande detta år. Luleå satsar en en dryg hundring mer per invånare, 833 kronor. Det här skriver Norrbottens-Kuriren idag.