Konstgräsplan sen - men billig

Slutbesiktningen av konstgräsplanen i Lycksele är två år försenad. Men fotbollsspelarna är nöjda - och kommunen likaså eftersom driften är billigare än väntat.
Ständiga småfel har hindrat byggfirman att slutföra fotbollsplanen. Men kommunen och idrottsklubbarna har snarare tjänat än förlorat på den rekordlånga förseningen. John Gunnar Jönsson chef på kommunens fritidsförvaltning säger att det är ett bekymmer för byggfirman som inte får betalt. Men kommunen och idrottsföreningarna har inte förlorat något. Nästa månad väntas dock slutbesiktningen bli av och först då börjar den femåriga garantin löpa. Garantin har sålunda i praktiken förlängts till sju år. Kommunens driftkostnader för konstgräsplanen i Lycksele blir lägre än man tidigare trott. Konstgräsplanen beräknas kosta 100 000 till 150 000 om året beroende på hur hur kall vårvintern är. Planen värms upp via fjärrvärmenätet från mars månad. Kostnaderna efter två säsonger är mindre och intäkterna större än väntat. Fritidschefen i Lycksele John Gunnar Jönsson säger att det rör sig om ca 50 000 som kommunen kan spara. Fotbollsplanen är fullbokad och tyvärr kan vi inte ta emot alla som vill träna i Lycksele, säger Jönsson.