Träpellets ska värma glashytta

Redan i höst ska glasbruken i Småland kunna ersätta olja med trä som uppvärmningskälla. Spill från skogen i form av pellets ska nu prövas i ugnarna.
Här i Västerbotten finns stora träpelletsproducenter och kanske kan de nu få nya kunder - för fler användare blir det i alla fall På Glasforskningsinstitutet i Växjö har man kommit långt med en ny teknik som gör att glasbruken kan elda med mer miljövänliga träpellets istället för olja. En ugn i Kosta eller Boda ska nu testeldas med pellets. Energimyndigheten har bidragit med teknik och 3 miljoner kronor.