Två ynglingar häktade för grov misshandel

De två ynglingarna 16 och 17 år gamla som suttit i förhör i polisen i flera dagar häktas igår vid Umeå Tingsrätt  misstänkta för misshandel eller grov misshandel.

Det innebär att polisen räknar med att kunna binda pojkarna till en stor del av de överfall som skett under året i Umeå. De har också utfört övergreppen vid delvis olika tillfällen, så sammanlagt har pojkarna varit med vid 16 överfall och misshandel.

Trots att de bara är 16 och 17 häktas de för att hindra att de undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning, och att det finns risk att de misstänkta fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Det framgår inte av polisens meddelande hur många av dessa överfall pojkarna har erkänt.

Häktningsförhandlingarna sker bakom stängda dörrar. Polisen och förundersökningsledaren Stina Westman vill inte släppa ut något som skulle kunna ge utomstående kunskap om vad de nu häktade har upplyst polisen om.

En möjlig tolkning av detta är att man räknar med att hitta fler som deltagit i misshandeln vid de tillfällen som den aktuella häktningen gäller och som pojkarna berättat om.

Den 16-åriga pojken häktas misstänkt för
Misshandel i Umeå 2006 05 27
Grov misshandel i Umeå 2006 08 14
Misshandel i Umeå 2006 09 22
Grov misshandel i Umeå 2006 09 23
Misshandel i Umeå 2006 09 23
Misshandel i Umeå 2006 10 02
Misshandel i Umeå 2006 11 11
Misshandel i Umeå 2006 11 18
Grov misshandel i Umeå 2006 11 19

17-åringen häktas misstänkt för:
Misshandel i två fall i Umeå 2006 08 26
Grov misshandel i Umeå 2006 08 11
Misshandel i två fall i Umeå 2006 09 23
Misshandel i två fall i Umeå 2006 10 07
Misshandel i Umeå 2006 11 11
Grov misshandel i två fall i Umeå 2006 11 18
Grov misshandel i Umeå 2006 11 19